Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ตรวจสอบผลงานการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (QOF-PP)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานครทุกแห่ง


          ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบผลงานการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (QOF-PP)รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1- 5

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.