Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ CPP  
เนี้อหาข่าว 
  

สืบเนื่องจากงานประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ CPP เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558


ขอให้หน่วยบริการคีย์ข้อมูลในเสร็จภายใน 15  กันยายน 2558

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.