Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอรายงานผลการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผอ.โรงพยาบาล , ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอรายงาน
ผลการบันทึกข้อมูลการให้บริการดังกล่าว ในช่วง 2 เดือนแรกของการรณรงค์ (วันที่
1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558  (รายละเอียดตาม
ไฟล์แนบ)


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.