Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมและลงนามในนิติกรรมสัญญาโครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกตาม "นโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 รุ่นที่ 2"  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน คลินิกชุมชนอบอุ่น
                       ตามที่สำนักงาน ได้จัดประชุมคลินิกและลงนามนิติกรรมสัญญาโครงการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีคลินิกเข้าร่วมดำเนินงานจำนวน 32 แห่งนั้น

                       บัดนี้สำนักงานขอเชิญคลินิกที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการประชุมและลงนามนิติกรรมสัญญารุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม เช้าและบ่าย รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.