Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  จดหมายแจ้งผอ.เขต  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ลูกจ้างงานทะเบียน


อาทฝากหนังสือให้ผอ.เขต(ช่่วยเติมชื่อเขตให้ด้วยค่ะ)เรื่องเชิญตัวแทนหรือผู้นำชุมชนประชุมม(เขตละ1คน) ถ้าเขตสงสัยให้สอบถามรายละเอียดที่อาทค่ะ


ขนุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.