Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีบุคลากรผู้ให้การปรึกษา รุ่น 8-9  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


      
        ตามที่ สปสช.กทม.ให้หน่วยบริการที่มีผู้ให้การปรึกษาที่ผ่านการอบรม
ในรุ่นที่ 8 - 9 ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้ส่งหนังสือนำส่ง
สำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาบัตรประกาศยบัตร/หนังสือรับรอง ภายในวันที่
31 ก.ค. 58 นั้น สนง.ได้ตรวจสอบแล้ว ขอแจ้งรายละเอียด  พร้อมผลงาน
ที่ทาง มธ.นำส่งถึงเดือน พ.ค.58 ให้ทราบตามไฟล์แนบ


        หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณศรัณย์พร  ม่วงศิริ (02-1420933)


   

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.