Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การขอรับเงินโครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน ผู้ประกอบการคลินิกภาคเอกชนเรื่อง การขอรับเงินโครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 


ตามที่ทางคลินิกได้ทำการลงนามในสัญญาดำเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้วนั้น 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้ท่านจัดส่งหนังสือขอรับเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว จัดส่งให้กับสำนักงาน เขต 13 กทม. เพื่อทำการโอนเงินให้กับท่าน และเมื่อท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วกรุณาดำเนินการดังนี้1. ทำการออกใบเสร็จรับเงินในนาม "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 102102. จัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ตามที่ชื่อ ที่อยู่ดังนี้
สำนักงานการเงินและบัญชีกองทุน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210*** หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มงานการเงินบัญชี***
โทรศัพท์  02-1420980-81  โทรสาร  02-1435772-3

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.