Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม OP BKK Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งเอกสารเพื่อประกอบการลงขอทะเบียน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน           (User name /password) เข้าใช้งานโปรแกรม OP BKK Claim  รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ขอบคุณคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน                                    


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.