Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายชื่อหน่วยทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่ผ่านการตรวจประเมิน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
        และผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ไม่มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ-
        ด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ภายในหน่วยบริการของตนเอง


        สปสช.เขต 13 กทม. ขอแจ้งรายชื่อหน่วยทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่ผ่านการตรวจประเมิน รายละเอียดตามไฟล์แนบ เพื่อ
ให้ท่านประสานไปยังหน่วยทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
ดังกล่าว  เพื่อรับสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)


ผู้ประสาน  คุณพรนาวี  ทิมเกิด


โทร 02 142 1012


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.