Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคเชิงรุงตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 รุ่นที่ 2  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่เข้าร่วมโครงการทีมหมอครอบครัวรุ่นที่ 2 จำนวน 64 แห่ง

            สำนักงานฯ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของคลินิก แห่งละไม่เกิน 2 ท่าน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคเชิงรุงตามนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 รุ่นที่ 2 และท่านสามารถ Download เอกสารที่ใช้ในการประชุมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.