Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สปสช. ร่วมกับ กพร. จัดทำคู่มือประชาชนขึ้น  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สปสช. ร่วมกับ กพร. จัดทำคู่มือประชาชน 3 เรื่อง
เพื่อตอบสนอง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคู่มือประชาชน
โดยรวบรวมข้อมูลไว้ที่  ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ 
www.info.go.th เลือก >>กระทรวงสาธารณสุข
เลือก >>สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
        


ผู้ประสานงาน
งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.