Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกผ่านโปรแกรม OPBKK Claim ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย, ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
       ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร   ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกผ่านโปรแกรม OPBKK Claim ปีงบประมาณ 2559       ในวันที่  2-4 กันยายน 2558 ณ ห้องแซฟไฟร์  ชั้น 2  อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 (ติดกับโรงแรมโนโวเทล) โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2558   โดยมีรายละเอียดดังนี้


รุ่นที่  1 :  วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 8.30–16.30 น. 


กลุ่มเป้าหมาย :  โรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน จำนวนแห่งละ 3 ท่าน  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)


รุ่นที่  2 :  วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.30–16.30 น. 


กลุ่มเป้าหมาย : คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง , สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพมหานคร ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1,โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


จำนวนแห่งละ 3 ท่าน (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)


รุ่นที่  3 :  วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 8.30–16.30 น.


กลุ่มเป้าหมาย : สำนักอนามัย และ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง  จำนวนแห่งละ 3 ท่าน  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954


 


 


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.