Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบอนุมัติ/ปฏิเสธข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ขอเบิกผ่านโปรแกรม OPBKK Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบอนุมัติ/ปฏิเสธข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ขอเบิกผ่านโปรแกรม OPBKK Claim จำนวน 1 ท่าน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ อนุมัติหรือปฏิเสธการจ่ายชดเชย ในโปรแกรม OPBKK Claim  ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 8.30–16.30 น.     ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ติดกับโรงแรมโนโวเทล)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม


02-142-0963

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.