Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร รับขึ้นทะเบียนองค์เอกชนเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


ผู้ประสานงาน
น.ส.อุษณา  รัตนาภรณ์พิศิษฐ์ 089 9696495
น.ส.สุวิมล คล้ายผูก 081 6114557

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.