Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหนังสือขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ กทม. ประจำปี2558  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ หน่วยบริการส่งข้อมูลพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ในการนี้ขอให้หน่วยบริการที่มมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ให้ส่งข้อมูลที่โปรแกรม BPPDSWEB http://ppbkk.nhso.go.th/bppdsweb2015/
ตามหนังสือแนบมาพร้อมนี้
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.