Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจสอบอนุมัติ/ปฏิเสธข้อมูล ผู้ป่วยนอกที่ขอเบิกผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM (ประชุมชี้แจงในวันที่ 11 กย 58)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


           เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจสอบอนุมัติ/ปฏิเสธข้อมูล ผู้ป่วยนอกที่ขอเบิกผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM (ประชุมชี้แจงในวันที่ 11 กย 58)


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.