Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier reimburse schedule : ORS)”  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier reimburse schedule : ORS)” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 - 13  อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  จำนวน 2 ท่าน  ได้แก่  หัวหน้างานศูนย์ประกันฯ และผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลบริการผู้ป่วยใน (IP)  ของโรงพยาบาล   รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 


หมายเหตุ : เฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน (รายชื่อโรงพยาบาลตามเอกสาร)


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.