Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอแก้ไขรายการยาและราคากลางยาที่ใช้ในการเบิกจ่าย กรณีผู้ป่วยนอกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 (ฉบับแก้ไข)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแก้ไขรายการยาและราคากลางยาที่ใช้ในการเบิกจ่าย กรณีผู้ป่วยนอกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559   จำนวน 28 รายการ และรายการที่ตัดออก จำนวน 1 รายการ    (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวสุภานัน  อินแผลง


02-142-0952

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.