Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด)การบริหารกองทุนและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางโทรสาร 02-143-8772-3 


ทาง http:bkk.nhso.go.th - สำหรับหน่วยบริการ-ระบบลงทะเบียนสิทธิ์-meeting System

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.