Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การกำกำกับติดตามการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข,ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการกำกำกับติดตามการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


   กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.