Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDSWEB 2016 เปิดให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
เนี้อหาข่าว 
  

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDSWEB 2016 เปิดให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
หากหน่วยบริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.