Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแนวทางปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่2  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/คลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือเพื่อการดำเนินการตามแนวทางปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ชนิดที่2 ที่มีอยู่ในวัคซีนให้หมดไป


 ในการนี้สำนักงานฯ จึงขอส่งแนวทางปรับเปลี่ยนเพื่่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่2  ตามไฟล์แนบ


 


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.