Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ตรวจสอบแบบตอบรับการดำเนินงานรายกิจกรรม P&P ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ,
          ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น และผู้อำนวยการสถานบริการ  ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง


        ตามที่ สปสช.กทม. ให้หน่วยบริการส่งแบบตอบรับการดำเนินงานรายกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2559  กลับมาที่สำนักงาน 
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558  นั้น


        ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริการ ตรวจสอบตามไฟล์แนบ  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ


คุณศรัณย์พร  โทร 02-1420933


หมายเหตุ ช่องว่างไม่มีการส่งเอกสารมาที่ สนง.


      


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.