Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2558 เรื่องงบค่าเสื่อ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2558 เรื่องงบค่าเสื่อ


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน


02-142-0954


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.