Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ   2559   โดยใคร่ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  1  ท่าน   เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ  ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30–13.00 น.  ณ   ห้องฟินิกซ์  ฮอลล์  6 - 8  อาคารอิมแพค   เมืองทองธานี  ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   11120       และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ ----->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ -----> Meeting  System ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558        รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน


02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.