Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  "แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 2559"  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอส่งไฟล์แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน  เพื่อให้หน่วยบริการดาวน์โหลดนำมาประกอบในการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.