Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) การปรับปรุงข้อมูลสถานะ ED/NED ของรายการยาในฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เบิกชดเชย  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการปรับปรุงข้อมูลสถานะ ED/NED  ของรายการยาในฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เบิก     ชดเชย  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.