Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หลักประกันสุขภาพของเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้บริหารหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สปสช. เขต 13 กทม. ขอประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้กับเด็กไทย เน้นความครอบคลุมเด็กไทยทุก
บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน จนถึงดูแลสุขภาพช่องปาก สร้างสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน


รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม
น.ส.สุวิมล  คล้ายผูก
0614187643

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.