Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอแจ้งเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน      ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


    


       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะกลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
02 -142-0954

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.