Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจง กรณีเพิ่มเติมรายการตรวจวินิจฉัยพิเศษผู้ป่วยนอก 88 รายการ  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง                สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอชี้แจง กรณีเพิ่มเติมรายการตรวจวินิจฉัยพิเศษผู้ป่วยนอก 88 รายการ


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะกลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.