Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดให้ส่งค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   คลินิกชุมอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเร่งรัดให้ส่งค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2559  


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ
กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02 142 0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.