Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเลื่อนประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2559 (ยังไม่มีกำหนดใหม่)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง


ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเลื่อนประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2559 เดิมจากวันที่ 29 มีนาคม 2559      ออกไปโดยยังไม่มีกำหนดใหม่    หากมีกำหนดการประชุมใหม่จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน                               • ตามเรื่องเดิม ที่ สปสช. 5.42/223  

  • ตามเรื่องเดิม ที่ สปสช. 5.42/224  

  • ตามเรื่องเดิม ที่ สปสช. 5.42/225 

  • ตามเรื่องเดิม ที่ สปสช. 5.42/ว.24  


         


 


ทางสำนักงานอภัยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.