Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (Doctor Fee) กรณีสิทธิผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (Doctor Fee) กรณีสิทธิผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม


02-142-0963

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.