Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการฯ กรณีคลินิกเฉพาะทางของ ศบส.(Super clinic)  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เห็นชอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางผู้ป่วยนอก (Super Clinic) ได้แก่ คลินิกเด็ก คลินิกตา คลินิกหู คอ จมูก คลินิกกายภาพบำบัด
และคลินิกการแพทย์ทางเลือก เริ่มตั้งแต่วันรับบริการ 1 มกราคม 2559


สำนักงานฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านโปรแกรม OPBKKClaim รายละเอียด
download ตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถาม:
สุวดา  แสงงาม
กลุ่มงานบริการกองทุน
02 142 0957

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.