Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาผู้ประสานงานวัณโรคและบุคลากรของหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาผู้ประสานงานวัณโรคและบุคลากรของหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการใช้งานระบบสารสนเทศวัณโรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 21-22 มี.ค. 59คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.