Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำส่งแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะคลินิกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำส่งแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.