Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเลื่อนประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 59 (ยังไม่มีกำหนดใหม่)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเลื่อนประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 59 ณโรงแรมเอเชีย ราชเทวี   (ยังไม่มีกำหนดใหม่)  ทางสำนักงานขออภัยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.