Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเพิ่มเติมรายการหัตถการกรณีกึ่งผู้ป่วยนอกกึ่งผู้ป่วยใน (NONI) ปีงบประมาณ 2559  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งเพิ่มเติมรายการหัตถการกรณีกึ่งผู้ป่วยนอกกึ่งผู้ป่วยใน (NONI) ปีงบประมาณ 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.