Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดุกาล ประจำปี 2559 พื้ันที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผอ.รพ. ผอ.ศบส. ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และ
         ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร


          สปสช.เขต 13 กทม. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2559


พื้นที่กรุงเทพมหานคร และขอให้เริ่มบริการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดตามไฟล์แนบกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.