Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสำเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV  
เนี้อหาข่าว 
  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1.  แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสำเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV
2. สติ๊กเกอร์การทำลาย tOPV


ผู้ประสานงาน  นางจิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์  02-142-0961 , 090-197-5270

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.