Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญอบรม"การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด"  
เนี้อหาข่าว 
  

มสธ. ขอเชิญบุคลากร ที่รับผิดชอบการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงฯ       อบรม "การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 6"


(ระหว่างวันที่  18 – 20 พฤษภาคม  2559)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.