Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบคัดกรองผู้มารับบริการวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ. โรงพยาบาล , ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข และ
          ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและคลินิกชุมขนอบอุ่น


        หน่วยบริการที่ประสงค์ใช้ "แบบคัดกรองผู้มารับบริการวัคซีน
ไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล"  ปี 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.