Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ผลการคัดเลือกพื้นที่ที่ตั้งสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่เขตกทม. ปี 2559 ครั้งที่ 2  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องเปิดรับสมัครสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ 2)


เรียน ผู้สมัครตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ 
        คณะทำงานฯมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม(ครั้งที่ 2)  ในเขตพื้นที่ ๒ เขต จำนวน ๓ แห่ง  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติคัดเลือกพื้นที่ที่ตั้งที่สมัครในเขตตลิ่งชัน และเขตหนองจอก รายละเอียดตามไฟล์แนบ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกฤตพร  จันคณา  โทร 02-1420950
คุณกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทร 02-1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.