Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบผลงานการดำเนินงานบริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


      กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบผลงานการดำเนินงานบริการคุณภาพการให้
การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counsellor)  เป็นข้อมูลผลงานการให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559   ทั้งนี้  หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ได้ให้บริการ  ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง  สำนักงานฯ  จะดำเนินการจ่ายชดเชยบริการงวดที่ 2  ให้กับหน่วยบริการที่มีผลงานให้บริการอย่างน้อย 6  เดือน  และ ให้การปรึกษาอย่างน้อย 60  ครั้งต่อเดือน  สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการไม่ครบตามเงื่อนไข  สำนักงานจะจัดสรรให้เมื่อการบริการครบเงื่อนไขในรอบถัดไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


ผู้รับผิดชอบ  นางศรัณย์พร  ม่วงศิริ
โทรศัพท์ 02-1420933 , 061-4187051

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.