Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้บันทึกรายงานผลการตรวจติดตามและผู้รับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เข้ารับการรักษา  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ., ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขต กทม.


                  สปสช.กทม. ได้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอให้หน่วยบริการ/สถานบริการบันทึกผลการตรวจและติดตามผู้รับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เข้ารับการรักษา (Follow Pap Smear)  โดยบันทึกผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (BPPDS) ทั้งนี้ สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.