Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  กำหนดการจ่ายชดเชยค่าบริการ PP Itemize ปีงบประมาณ 2559 ...  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่สปสช.กทม.ได้กำหนดการจ่ายชดเชยค่าบริการ PP Itemize ปีงบประมาณ 2559   สำนักงานฯตรวจพบว่ามีความคลาดเคลื่อนในเงื่อนไขการจ่ายเงิน PP Itemize ในงวดเดือนมีนาคม 2559    ทำให้การออกรายงานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  หากดำเนินการจ่ายเงินให้หน่วยบริการไปตามกำหนด จะส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการเนื่องจากอาจจะต้องเรียกเงินคืนจากหน่วยบริการอีกในภายหลัง    ซึ่งสำนักงานฯได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินในงวดเดือนมีนาคม และเมษายน 2559
 


ในการนี้ สำนักงานฯ  จึงขออภัยหน่วยบริการทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้


ขอแสดงความนับถือ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13  กรุงเทพมหานคร

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.