Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบตรวจประเมิน และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยบริการเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน ปี 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน


         ตามที่สำนักงานฯได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ปี 2560 และการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการที่มีผลต่อการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันที่ 9 และ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 


         ทั้งนี้งานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมแบบตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนวทาง/คู่มือที่ใช้ในการตรวจประเมิน  รวมทั้งSlide ประกอบการบรรยาย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม (ก้อย)


โทรศัพท์  02 - 1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.