Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เกณฑ์การให้คะแนนโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด  
เนี้อหาข่าว 
  

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

   เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่  28 มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 – 12.00 น.

 ณ ห้องประชุม โรงแรมโรงแรมอมารี  ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

  

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.