Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ.รพ. ผอ.สนอ. และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


         ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขต กทม.


                สปสช.กทม. ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี


พร้อมแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.