Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ทบทวนแนวทางปฏิบัติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามสัญญาการให้บริการสาธารณสุขฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามสัญญาการให้บริการสาธารณสุขฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ผู้ประสานงาน นางสาวอมาวศรี  เปาอินทร์  02-142-1004


นส.นัฐกีรตา  ดวงเลขา 02-142-0964

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.